Pławikoniki, koniki morskie – zbiorcza nazwa kilkudziesięciu gatunków ryb morskich z rodziny

igliczniowatych (Syngnathidae), wyróżniających się charakterystycznym kształtem ciała przypominającym konika szachowego.

*Spis treści:

1.Występowanie

2.Budowa

3.Ekologia i zachowanie

4.Zagrożenia

5.Galeria